Засідання секції "Вищої математики" 85-тої Міжнародної студентської наукової конференції.

  12 квітня 2023р.  о 15.30 відбулось онлайн засідання секції "Вищої математики" Міжнародної 85-ої студентської наукової конференції на платформі ZOOM. У конференції брали участь викладачі кафедри вищої математики та здобувачі вищої освіти.  

  З доповідями виступили:

1. Математичні методи в логістиці. Дорожко І., ст. гр. ДМ-11-22, науковий керівник  к. пед. н., ст.викл. Михайленко І.В.    

2. Класифікація задач лінійного програмування за економічним контентом. Коплик  Д., ст.гр.ЕА-16т1-22,  Негаєва  Г., ст. гр. ЕА-21-21, науковий керівник  проф. Ярхо Т. О.   

3. Прості числа Мерсенна. Досконалі числа. Перепелиця Є., ст. гр. Т-11-22, науковий керівник  доц. Вишневецький О.Л.    

4. Лінійні форми та спряжені простори.  Щербініна Ю, ст. гр. МК-31-20, науковий керівник  доц. Пташний О.Д. 

5. Біортогональні базиси у спряжених просторах. Харченко С., ст. гр. МК-31-20, науковий керівник  доц. Пташний О.Д.   

6. Аналіз сучасних проблем транспорту засобами математичного моделювання.  М. Білокопитов  і  А.  Акимов, ст. гр. А-22-21, науковий керівник  доц. Гадецька С.В.

7. "Шість Сигм" - метод вдосконалення технологічних процесів на порозі ХХІ сторіччя. І. Бацян, ст. гр.  Д-16т1-22, науковий керівник  доц. Ємельянова Т. В. 

8. Про вплив параметрів нелінійної модельної функції на структуру системи. В. Чорножук, ст. гр. ДГ-21-21, науковий керівник  доц. Ємельянова Т. В. 

9. Розв'язання диференціальних рівнянь за допомогою пакету VisSim для розрахування динаміки гідропривода. А. Геворкян, ст. гр. Т-22-21, науковий керівник ст.викл. Мороз І.І.

  Усі доповіді були цікавими, різноманітними за своєю направленістю і мали важливу прикладну спрямованість. Кожна з них супроводжувалась жвавим обговоренням.  Здобувачі продемонстрували своє розуміння матеріалу, чітко доповідали. У всьому проявлено велику, ретельну роботу нашого колективу викладачів! 


To top