Інформація про підвищення кваліфікації НПП

Зав. каф., професор Ярхо Т.О.

Педагогічне стажування у НТУ (ХПІ), наказ №168; від 10.12.2018 р. «Удосконалення досвіду  формування математичної  компетентності здобувачів у процесі багатоступеневої математичної підготовки у ЗВО» (200 годин)

закордонне on-line стажування з отриманням сертифікату (Польща, Вища технічна школа, м.Катовіце, з 10.09.20 по 15.11.20, 180 годин), тема: «Удосконалення багаторівневої математичної підготовки здобувачів технічних і транспортних університетів у рамках компетентнісної парадигми освіти»

Доцент Бобрицька Г.С.
Стажування в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна  на кафедрі фундаментальної математики, з 01.11.2018 по 30.04.2019 (обсяг в годинах – 360 годин). Сертифікат №120

Доцент Вишневецький О.Л.
Стажування в НТУ ХПІ, напрямок «Набуття досвіду дистанційної математичної підготовки вітчизняних та іноземних здобувачів бакалаврату технічних спеціальностей» з 1 жовтня 2019 р. по 30 листопада 2019 р.,  наказ №168 від 10.12.2019 р. (обсяг в годинах – 200 годин).

Доцент Гадецька С.В.
1) Підвищення кваліфікації за програмою «Тренінгові технології в навчанні» (дисципліни «Вища математика», «Дослідження операцій») в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів (м. Полтава) з 19.11.2018 по 30.11.2018 (обсяг в годинах – 108 годин). Свідоцтво № ПК 01597997\00994-18
2) Підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток комунікативної компетентності у науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої освіти» в Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця з 11.10.2019 по 29.05.2020 (обсяг в годинах – 150 годин). Свідоцтво № ПК 02071211\000040-20

Доцент Ємельянова Т.В.
Педагогічне стажування у ХТУБА, наказ №143 від 22.12.2017 р. «Набуття досвіду формування і розвитку математичної професійної компетентності здобувачів, як однієї з складових когнітивних здібностей, на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» (108 г.)

Доцент Климова І.М.
Педагогічне стажування у ХТУБА, наказ №161 від 19.12.2016 р. «Вивчення методологічних і організаційних підходів до оцінювання рівня математичної компетентності іноземних студентів» (108 год). 

Ст. викл. Мороз І.І.
Педагогічне стажування у ХТУБА, наказ №143 від 22.12.2017 р. «Набуття досвіду з технологій створення адаптованої науково-методичної літератури з вищої математики для іноземних студентів» (108 г.) 

Ст. викл., к.пед.н. Михайленко І.В.
1) Педагогічне стажування у ХТУ ХПІ, наказ №143 від 22.12.2017 р. «Набуття досвіду  підвищення рівня математичної підготовки студентів першого курсу бакалаврату» (108 г.)

2) Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації "Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід" для педагогічних та науково-педагогічних працівників, Польща-Україна, з 06.11.2021р. по 12.12.2021 р. (180 г.)

Ст. викл. Нестеренко В.О.
Педагогічне стажування у ХТУБА, наказ №161 від 19.12.2016 р.«Набуття досвіду сучасної математичної підготовки здобувачів бакараврату» (108 г.)

Доцент Пташний О.Д.
Стажування в Національному технічному університеті ХПІ «Набуття досвіду дистанційної математичної підготовки вітчизняних та іноземних здобувачів бакалаврату технічних спеціальностей» з 01.10.2019 по 30.11.2019 (обсяг в годинах – 200 годин).

Методическая литература для подготовительного отделения ХНАДУ

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с существующими отраслевыми стандартами высшего образования - «Образовательно-квалификационной характеристики» и «Образовательно-профессиональной программы бакалавра» из направлений «Автомобильный транспорт», «Транспортные технологии (по видам транспорта)», «машиностроение», «Автоматика и компьютерно-интегрированные технологии»,« Метрология и информационно-измерительные технологии»,« Строительство»,« Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование»,« Менеджмент»,« Экономика предприятия» и «Целевой программы усовершенствования фундаментальной подготовки в ХНАДУ». Целевая программа совершенствования фундаментальной подготовки в ХНАДУ включает две ее разновидности (базовую и специальную подготовку). Каждый из указанных видов предусматривает мероприятия по общему и элитному образованию. На уровне общей довузовской базовой подготовки абитуриентов г. Харькова и области в рамках элитной довузовской фундаментальной подготовки кафедрой высшей математики осуществляется издательство методической литературы в помощь преподавателям-математикам подготовительного отделения (ПО) и подготовительных курсах (ПК) ХНАДУ.

Методическая литература к курсам классических математических дисциплин для студентов всех специальностей

         С целью выполнения требований образовательных стандартов нового поколения в части обеспечения значительной степени креативности фундаментальной подготовки, а также формирование у студентов мотивированного отношения к качественному образованию, кафедра высшей математики внедряет в курсы классических дисциплин элемент профессионального содержания, связанные со специальностью и практической деятельностью будущих специалистов. Целевая программа совершенствования фундаментальной подготовки в ХНАДУ включает две ее разновидности (базовую и специальную подготовку). На уровне вузовской базовой подготовки студентов, мотивированного отношения студентов к качественной фундаментальной подготовке кафедрой высшей математики осуществляется разработка методического обеспечения учебного процесса