Організаційно-виховна робота із здобувачами вищої освіти  проводиться викладачами кафедри під час навчального процесу і у зовні аудиторний час, відповідно до плану роботи ХНАДУ, ФТС і кафедри вищої математики з врахуванням пропозицій кафедри українознавства ХНАДУ щодо трансформації сутності патріотичного виховання здобувачів у реаліях сучасної України. Виховна робота проводилась за наступними напрямами:

·  патріотичне виховання здобувачів вищої освіти;

·  формування розуміння загальнолюдських моральних якостей та здорового способу життя;

·  формування мотиваційних установок до вивчення математики та природничо-наукових дисциплін;

·  адаптаційні заходи виховної роботи з іноземними здобувачами.

       Патріотичне виховання здобувачів у даний час набуває особливої значущості. У цьому процесі викладачі кафедри враховують відмінності у тлумаченні політичних і культурних аспектів життя, а також неоднозначне ставлення до багатьох подій минулого і сучасності здобувачів вищої освіти з різних регіонів України. Викладачі кафедри вищої математики впроваджують у виховну роботу із здобувачами низку конкретних рекомендацій кафедри українознавства ХНАДУ, яка з’явилася розробником ідеології виховання здобувачів вищої освіти у реаліях сучасного життя. Викладачі кафедри:

·     здійснюють викладання дисциплін кафедри у групах і потоках, де вивчаються лише вітчизняні здобувачі, державною мовою;

·     доводять до розуміння здобувачів (під час навчального процесу та у зовні аудиторний час) необхідність бути патріотами своєї країни, формувати особисту точку зору на сучасні події, перш за все, враховуючи інтереси незалежної України;

·  тлумачать якісне навчання здобувачів вищої освіти та їхнє прагнення бути компетентними фахівцями як елементи проявлення патріотичного ставлення до своєї країни тощо.

     Важливими чинниками патріотичного виховання з'явилися  проведені кафедрою загальнофакультетський та загальноуніверситетський заходи:

·     30 жовтня 2018 року у  приміщенні ауд. А було проведено загальнофакультетський захід кафедри вищої математики «Фундаментальні наукові дослідження відомих вчених-математиків м. Харкова» під керівництвом доц. Пташного О. Д.

·     12 квітня 2019 року в ауд. «Б» відбувся загальноуніверситетський День кафедри вищої математики за темою: «Сучасні та історичні проблеми фундаментальної та прикладної математичної підготовки у ЗВО», у якому взяли участь представники Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

     Викладачі кафедри на зустрічах із здобувачами доводять до їх розуміння необхідність вести здоровий спосіб життя щодо фізичного стану і моралі. Проводять бесіди про неприпустимість вживання наркотичних засобів, алкоголю, про шкоду паління. Обговорюють питання неприпустимості правопорушень, нестатутних відносин з викладачами, проблеми успішності і трудової дисципліни.