Колектив кафедри вважає найважливішим чинником забезпечення якості навчального процесу з іноземними здобувачами – наявність адаптованого методичного забезпечення з дисциплін кафедри для практичних занять та самостійної позааудиторної роботи з теоретичного та практичного аспектів.

     Аналіз відгуків провідних фахівців кафедри дозволив дійти до висновку, що формат навчально-методичних розробок викладачів для іноземних здобувачів вищої освіти «Лекції та практикум з вищої математики» виявився вдалим. Керівництвом кафедри заплановано навчально-методичні розробки для іноземних здобувачів з усіх розділів курсу вищої математики. На засіданні кафедри (протокол № 4 від 29.11.2018 р.) був проведений аналіз наявності методичного  забезпечення з дисциплін кафедри для іноземних здобувачів вищої освіти.

     Протягом поточного навчального року у навчальному процесі з іноземними здобувачами використовувалися навчально-методичні посібники серії «Лекції і практикум з вищої математики» за наступними темами:

1.       «Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії» авторів                    В. Небратенка, В. О. Нестеренка, Ж. В. Саппа. Начинается скачивание файлаДетальніше.

 

 

2.       «Функції. Границя та неперервність функції» авторів І. І. Мороз,                       Л. Д. Нацик.

 

 

3.       «Диференціальне числення функцій багатьох змінних» автора                         І. І. Мороз.

Начинается скачивание файлаДетальніше

4.       «Невизначений інтеграл» авторів Т. О. Ярхо, Т. В. Ємельянової,                   Т. Б. Фастовської.

Начинается скачивание файлаДетальніше

5.       «Визначений інтеграл та його застосування» авторів Т. О. Ярхо,                      І. І. Мороз.

У поточному навчальному році видано навчально-методичні посібники зазначеної серії з тем:

·          «Диференціальне числення функцій однієї змінної» авторів І. В. Михайленко, О. В. Нестерен