На кафедрі вищої математики проводиться системна робота з контингентом іноземних здобувачів вищої освіти, яка включає регулярне обговорення із викладачами необхідності толерантного ставлення до зазначеного контингенту, а також контроль за виконанням ухвалених положень з боку керівництва кафедри; навчально-методичну та організаційно-виховну роботу з іноземними здобувачами.

    На засіданнях кафедри неодноразово відзначалося, що у навчальному процесі університету, на жаль, ще мають місце окремі випадки неввічливого ставлення до іноземних громадян з боку викладачів, неуважного ставлення до труднощів подолання ними мовного бар'єру та неврахування в методиці викладання слабої початкової підготовки окремих іноземних здобувачів.

    Колектив кафедри вищої математики виокремлює два суттєвих моменти у навчанні іноземних здобувачів та стосунках з ними.

1.       Викладачі кафедри як громадяни України мають на високому патріотичному та моральному рівні представляти свою країну у стосунках із громадянами інших країн. Отже, основу відносин між викладачами кафедри та іноземними здобувачами вищої освіти під час навчального процесу має складами доброзичливість, розуміння іншої ментальності, допомога у подоланні труднощів адаптації та мовного бар'єру, неприпустимість хабарництва, неввічливості, неуважності.

2.       Іноземні здобувачі вищої освіти як клієнти платних освітніх послуг претендують на високий рівень якості їхнього отримання. Це передбачає високий науково-методичний рівень викладу дисциплін кафедри, застосування ІКТ з лаконічними презентаціями навчального матеріалу, забезпечення контингенту іноземних здобувачів спеціальними навчально-методичними розробками, надання додаткових безкоштовних консультацій.