Назва наукової школи: "Проблеми розвитку інтелектуальних транспортних систем і технологій".
Науковий керівник проф., д.т.н. Нагорний Є.В.
Рік заснування – 2020.
Засновник і керівник д.т.н., професор Є.В. Нагорний.
Наукові напрями роботи:
- «Концепція застосування інтелектуальних технологій управління перевезеннями пасажирів і вантажів та транспортно-експедиторської діяльності»,
- «Проблеми розвитку та функціонування транспортних систем».
Науковий колектив має в своєму складі 5 докторів наук, більше 20 кандидатів наук, ведеться підготовка докторантів, аспірантів. Одним з найважливіших аспектів багатогранної діяльності колективу наукової школи є наукові розробки за вибраними напрямками. Плідна робота колективу виражена через участь у різних заходах, спрямованих на публічне ознайомлення та майбутнього практичного використання наукових досягнень: монографій, підручників, навчальних посібників, патентів, свідоцтв, статей, тез доповідей та ін. Науковцями школи одержані і підтверджені впровадженням у практику та навчальний процес більше 10 патентів, авторських свідоцтв.