На факультеті здійснюється підготовка фахівців за освітніми рівнями:

БАКАЛАВР

Навчаючись за першим освітнім рівнем студенти, поряд із блоками гуманітарних і фундаментальних дисциплін, вивчають професійно спрямовані дисципліни. Закінчивши курс бакалаврської підготовки, й володіючи дипломом бакалавра з транспортних технологій, студенти мають можливість навчатися за другим і третім рівнях підготовки.

рівень: бакалавр;
форма: денна / заочна;
термін навчання: 3 роки 10 місяців / 4 роки 10 місяців;
ліцензійний обсяг: 200 /80 осіб;
бюджетні місця: 67 / 0;
вартість навчання: 11500 / 7500. 

МАГІСТР

Другий рівень (магістр) напрямку «Транспортні технології» передбачає поглиблення компетентності, знань і вмінь бакалавра за наступними трьома освітніми програмами: «Транспортні системи», «Організація і регулювання дорожнього руху» та «Організація перевезень і управління на транспорті».

Магістри (рівень вищої освіти) повинні мати ті ж, що й бакалаври компетентність, знання й уміння, але на більш високому рівні, який досягається шляхом оволодіння науковими методами аналізу транспортних процесів при обслуговуванні клієнтів.

Освітня програма: організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

форма: денна / заочна;
термін навчання: 1 рік 4 місяця / 1 рік 4 місяця;
ліцензійний обсяг: 40 / 20 осіб;
бюджетні місця: 12 / 0;
вартість навчання: 17250 / 12495.

Освітня програма: транспортні системи та логістика

форма: денна / заочна;
термін навчання: 1 рік 4 місяця / 1 рік 4 місяця;
ліцензійний обсяг: 40 / 30 осіб;
бюджетні місця: 11 / 0;
вартість навчання: 17250 / 12495.

Освітня програма: організація та безпека дорожнього руху

форма: денна / заочна;
термін навчання: 1 рік 4 місяця / 1 рік 4 місяця;
ліцензійний обсяг: 40 / 30 осіб;
бюджетні місця: 11 / 0;
вартість навчання: 17250 / 12495.

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Галузь знань/напрям – 27.Транспорт/ 275.Транспортні технології (за видами). Цикл вищої освіти – третій (освітньо-науковий) – доктор філософії. Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС за 4 академічних роки, у тому числі освітня складова 44 кредитів, наукова складова 196 кредити. 

КОНТАКТИ

61002, М. Харків, вул. Ярослава Мудрого (Петровського) 25.   Головний корпус, 5-й поверх, аудиторія 522.

Телефон: (057) 707-37-38.