На факультеті здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

БАКАЛАВР

Навчаючись за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, студенти, поряд із блоками гуманітарних і фундаментальних дисциплін, вивчають професійно спрямовані дисципліни. Закінчивши курс бакалаврської підготовки й отримавши диплом бакалавра з транспортних технологій, студенти мають можливість навчатися за другим і третім ступенями підготовки.

рівень: бакалавр;
форма: денна / заочна;
термін навчання: 3 роки 10 місяців / 4 роки 10 місяців;
ліцензійний обсяг: 200 осіб/80 осіб;
бюджетні місця: 47 осіб/ 6 осіб;
вартість навчання: 12600 грн за перший рік (курс) навчання на денній формі 8600 грн на заочній формі навчання

Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу до ХНАДУ у 2022 році (держзамовлення, контракт) для випускників шкіл, гімназій:

1. Українська мова або українська мова та література.
2. Математика.
3. Іноземна мова або Історія України або Фізика або Біологія або Географія або Хімія.

Предмети ЗНО для випускників коледжів:

1. Українська мова.
2. Математика (Історія України тільки для вступу на контракт).
3. Фахове випробування (іспит проводиться в університеті).

МАГІСТР

Другий (магістерський) рівень вищої освіти напрямку «Транспортні технології» передбачає поглиблення компетентності, знань і вмінь бакалавра за наступними трьома освітніми програмами: «Транспортні системи та логістика», «Організація та безпека дорожнього руху» та «Організація перевезень і управління на транспорті».

Магістри (ступінь вищої освіти) повинні мати ті ж, що й бакалаври компетентність, знання й уміння, але на більш високому рівні, який досягається шляхом оволодіння науковими методами аналізу транспортних процесів при обслуговуванні клієнтів.

Освітня програма: організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

форма: денна / заочна;
термін навчання: 1 рік 4 місяця / 1 рік 4 місяця;
ліцензійний обсяг: 40 осіб/ 20 осіб;
бюджетні місця: 15 осіб/ 0 осіб;
вартість навчання: 15000 грн (за I рік/курс навчання) на денній формі 10000 грн на заочній формі

Освітня програма: транспортні системи та логістика

форма: денна / заочна;
термін навчання: 1 рік 4 місяця / 1 рік 4 місяця;
ліцензійний обсяг: 40 осіб/ 30 осіб;
бюджетні місця: 15 осіб/ 0 осіб;
вартість навчання: 15000/ 10000 грн.

Освітня програма: організація та безпека дорожнього руху

форма: денна / заочна;
термін навчання: 1 рік 4 місяця / 1 рік 4 місяця;
ліцензійний обсяг: 40 осіб/ 30 осіб;
бюджетні місця: 15 осіб/ 0 осіб;
вартість навчання: 15000 грн/ 10000 грн.

Бюджетна і контрактна форми. Необхідні предмети ЗНО:
1. Іноземна мова (ЄВІ)
2. фаховий іспит ХНАДУ

Тільки контракт (Друга вища освіта). Необхідні тести:
1. іспит ХНАДУ (іноземна мова)
2. фаховий іспит ХНАДУ

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Галузь знань/напрям – 27.Транспорт / 275.Транспортні технології (за видами).

Цикл вищої освіти – третій (освітньо-науковий) – доктор філософії.

Одиничний ступінь – 240 кредитів ЄКТС за 4 академічних роки, у тому числі освітня складова 44 кредитів, наукова складова 196 кредити.

015.38 Професійна освіта. Транспорт.

БАКАЛАВР, МАГІСТР

В процессі навчання ви вичите:

Законодавство України;
Організацію та управління технологічними процесами виробництва, обслуговування і ремонту засобів транспорту;
Організацію і проведення випробувань ДТЗ;
Технології проектування нових підприємств, реконструкції і технічного переоснащення діючіх підприємств автомобільного транспорту;
Сучасні технологічні процеси виробництва, технічного ослуговування і ремонту ДТЗ;
Організацію і проведення наукових досліджень;
Педагогіку і психологію вищої школи.

Перелік конкурсних предметів ЗНО:

Перший предмет – Українська мова; другий предмет – Математика; третій предмет (на вибір) – Історія України, Фізика, Географія, Іноземна мова, Хімія, Біологія.

015.32 Професійна освіта. Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації.

БАКАЛАВР, МАГІСТР

В процессі навчання ви вивчите:

Законодавство України;
Державну метрологічну службу України;
Забезпечення єдності вимірювань;
Роботу вимірювальних і випробувальних лабораторій;
Види випробувань і методи контролю якості продукції;
Методи і засоби вимірювань фізичних величин;
Систему сертифікації України УкрСЕПРО;
Систему управління якістю за ДСТУ ISO 9001;
Систему управління випробувальних лабораторій за ДСТУ ISO/IEC 17025;
Систему управління навколишнім середовищем;
Систему управління безпекою праці;
Систему управління безпекою продуктів харчування;
Систему управління якістю навчального закладу;
Педагогіку і психологію вищої школи.

Працевлаштування: інженерами, випробувачами, викладачами, консультантами, спеціалістами з якості: В органах державної метрологічної служби; В територіальних органах Департаменту технічного регулювання; Державних наукових метрологічних центрах; У вимірювальних , випробувальних і калібрувальних лабораторіях; У відділах управлення якістю, відділах метрології, відділах стандартизації та відделах сертифікації; У навчальних закладах усіх рівнів.

Перелік конкурсних предметів ЗНО: Перший предмет – українська мова; другий предмет – математика; третій предмет (на вибір) – Історія України або Фізика або Географія або Іноземна мова або Хімія або Біологія.

КОНТАКТИ

61002, М. Харків, вул. Ярослава Мудрого (Петровського) 25.   Головний корпус, 5-й поверх, аудиторія 522.

Телефон: (057) 707-37-38.