Кафедра випускає фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня:

"Молодший бакалавр" спеціальності 015.38 "Професійна освіта. Транспорт" (короткий цикл).

"Бакалавр" спеціальності 015.38 "Професійна освіта. Транспорт" і "Магістр" – спеціальності 015.38 Професійна освіта. Транспорт".

"Бакалавр" спеціальності 015.32 "Професійна освіта. Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації" і "Магістр" спеціальності 015.32 "Професійна освіта. Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації".

015.38 Професійна освіта. Транспорт.

МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

Підготовка фахівців за початковим рівнем вищої освіти у галузі технології управління транспортними та логістичними системами, які володіють знаннями та компетентностями, необхідними для виконання професійних обов’язків, здатних здійснювати психолого-педагогічну підготовку та розв’язувати типові задачі вдосконалення, модернізації та експлуатації в управлінні транспортними, логістичними й інформаційними системами. Професійна діяльність як фахівця у сфері професійно-технічної освіти у галузі «Транспорт».

015.38 Професійна освіта. Транспорт.

БАКАЛАВР, МАГІСТР

У процесі навчання ви вивчите:

Законодавство України;
Організацію та управління технологічними процесами виробництва, обслуговування і ремонту засобів транспорту;
Організацію і проведення випробувань ДТЗ;
Технології проєктування нових підприємств, реконструкції і технічного переоснащення діючих підприємств автомобільного транспорту;
Сучасні технологічні процеси виробництва, технічного обслуговування і ремонту ДТЗ;
Організацію і проведення наукових досліджень;
Педагогіку і психологію вищої школи.

015.32 Професійна освіта. Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації.

БАКАЛАВР, МАГІСТР

В процессі навчання ви вивчите:

Законодавство України;
Державну метрологічну службу України;
Забезпечення єдності вимірювань;
Роботу вимірювальних і випробувальних лабораторій;
Види випробувань і методи контролю якості продукції;
Методи і засоби вимірювань фізичних величин;
Систему сертифікації України УкрСЕПРО;
Систему управління якістю за ДСТУ ISO 9001;
Систему управління випробувальних лабораторій за ДСТУ ISO/IEC 17025;
Систему управління навколишнім середовищем;
Систему управління безпекою праці;
Систему управління безпекою продуктів харчування;
Систему управління якістю навчального закладу;
Педагогіку і психологію вищої школи.

Працевлаштування: інженерами, випробувачами, викладачами, консультантами, спеціалістами з якості:

  • в органах державної метрологічної служби;
  • в територіальних органах Департаменту технічного регулювання;
  • державних наукових метрологічних центрах;
  • у вимірювальних , випробувальних і калібрувальних лабораторіях;
  • у відділах управління якістю, відділах метрології, відділах стандартизації та відділах сертифікації;
  • у навчальних закладах усіх рівнів.

10 переваг навчання у ХНАДУ

Відповідальний за роботу з абітурієнтами

Разумовська Надія Рінатівна
Тел: +38 099 248 79 11
E-mail: razum.nadia@remove-this.gmail.remove-this.com

Бондаренко Володимир Васильович
Тел: +38 097 933 26 44
E-mail: vv_bond57@remove-this.email.remove-this.ua

КОНТАКТИ КАФЕДРИ

61002, Україна, м.Харків, вул. Ярослава Мудрого 25, каб. 326а, 413

Телефони:
+38 (057) 707 37 86
+38 (057) 707 37 52

E-mail:
filosof_it@remove-this.khadi.kharkov.remove-this.ua