Умови вступу до факультету Транспортних систем

1. Для вступу до факультету транспортних систем на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра спеціальності 275 "Транспортні технології" на бюджетну або контрактну форму навчання в 2019 році приймаються сертифікати УЦОЯО з: - української мови та літератури - математики; - фізики або іноземної мови.

2. Для вступу до факультету транспортних систем на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра спеціальності 275 "Транспортні технології" освітньої програми "Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)" тільки на контракту форму навчання у 2019 році приймаються сертифікати УЦОЯО з: - української мови та літератури - історії України; - математики, іноземної мови, географії або біології.

3. Особи, які у 2019 році отримали диплом молодшого спеціаліста (випускники профільних технікумів або коледжів) за спеціальностями "Організація перевезень і управління на транспорті", зараховуються на 1 прискорений курс (бюджетна форма навчання) або на 3 курс (контрактна форма навчання) факультету транспортних систем спеціальності 275 "Транспортні технології" і складають ОДИН фаховий іспит.

Для випускників технікумів або коледжів за спеціальностями "Організація перевезень і управління на залізничному транспорті", "Організація авіаційних перевезень", "Організація перевезень і перевантажень на водному транспорті" освітньої програми "Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)" набір здійснюється на 2-й курс контрактної форми навчання.


Абітурієнтам про весь факультет Транспортних систем

Що для нас автомобільний транспорт? Для викладачів і студентів факультету транспортних систем – це любов, справа й стиль життя. Роль автомобільного транспорту постійно зростає, що визначається участю у виробничому процесі кожного підприємства й необхідністю в задоволенні особистих потреб громадян у пересуваннях. За обсягом перевезень пасажирів і вантажів автомобільний транспорт посідає перше місце в транспортному комплексі України й більшості розвинених держав світу. Грамотно, з використанням сучасних наукових методів, ці завдання можуть розв'язати тільки висококваліфіковані фахівці з «Транспортних технологій», яких готує факультет транспортних систем ХНАДУ.

Посвячення в студенти ХНАДУ