Інформація щодо третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти доктор філософії за спеціальністю 275.03 «Транспортні технології»

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ЗА РОКАМИ